Go mion
 

MONATÓIREACHT TIMPEALLACHTA


MONATÓIREACHT TIMPEALLACHTA


Sainbhrathadóirí IoT chun fadhbanna sa timpeallacht a aithint, ar nós tuillte thobanna, scoilteanna ag méadú agus eile

Sainbhrathadóirí IoT chun fadhbanna sa timpeallacht a aithint, ar nós tuillte thobanna, scoilteanna ag méadú agus eile

Monatóir rabharta lintéir IoT-chumasaithe

Monatóir rabharta lintéir IoT-chumasaithe


Monatóir rabharta lintéir IoT-chumasaithe


Giuirléid a braitheann nuair atá rabharta uisce i lintéar sráide. Seoltar comhartha láithreach tríd an scamall go dtí na húdaráis chuí.

Ceanglaítear an giuirléid le bun na greille a shuíonn ar bharr an lintéir trí bhíthinn stropa, ach is féidir é a úsáid chomh maith i lintéir nach bhfuil greillí orthu trí leas a bhaint as brac. Déantar é a shuiteáil in achar an-ghearr ama.

Dearadh an-daingean, feistithe mar is cuí, mar aon le bheith in oiriúint do na córais ghlantacháin a bhíonn á n-úsáid le lintéir.

  Tuilleadh eolais

Baoi-fáinne in easnamh


Baoi-fáinne in easnamh


Is minic a imíonn baoithe tarrthála fáinne ar lár. Is léir nach dtuigeann gach éinne an tábhacht atá leo, agus d'fhéadfadh sé tarlú mar sin nach ann dóibh nuair a bhíonn gá leo. Anois tá gláas ann a choiníonn an baoi faoi chianfhaire. Má bhaintear é, braitear é sin agus seoltar teachtaireacht ríomhphoist, nó taispéantar rabhadh ar scáileán, sa chaoi is gur eol do na na húdaráis chuí faoin eachtra.

  Tuilleadh eolais

Baoi-fáinne in easnamh
Monatóir scoilteanna

Monatóir scoilteanna


Monatóir scoilteanna


Tá monatóir leictreonach forbartha ag Telemonitron a dhéanann tuairisciú rialta ar an méadú, más ann dó, atá ag tarlú d'aon scoilt lena bhfuil sé fáiscthe. Tá fad saoil cúig bliana ar a laghad sa chadhnra ann chomh maith, mar sin ní bhíonn gá cuairt a thabhairt ar an láthair ach go han-annamh. Oireann sé ach go háirithe do láithreacha atá deacair le teacht orthu agus atá i bhfad i gcéin.

  Tuilleadh eolais

Cumarsáid


Cumarsáid


Roghnaíodh na córais Sigfox agus NB-IoT mar mheáin chumarsáide. Is córais ísealchumhachta is ísealchostais iad seo,le cumas teoranta seolta atá forleathan in an-chuid tíortha agus atá thar a bheith oiriúnach do tháirgí IoT.

Cumarsáid

Páirtnéirí


Páirtnéirí


Forbraíodh an Monatóir Lintéir i ndlúthbhaint leis an Aonad Chothabháil Draenála Bóthar i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus mar chuid den togra uaillmhianach Smart Dublin.

Cuireadh maoiniú ar fáil don togra faoin scéim SBIR atá á reachtáil ag Fiontraíocht Éireann.

Páirtnéirí

Teagmháil

Déan teagmháil linn!

L12 Páirc Ghnó na Grianóige; Ráth Cúil; Co. Bhaile Átha Cliath; Éire

+353 1 487 7600

www.msemicon.com

info@msemicon.com