Go mion
 

MONATÓIREACHT TIMPEALLACHTA


MONATÓIREACHT TIMPEALLACHTA


Sainbhrathadóirí IoT chun fadhbanna sa timpeallacht a aithint, ar nós tuillte thobanna

Sainbhrathadóirí IoT chun fadhbanna sa timpeallacht a aithint, ar nós tuillte thobanna

Monatóir rabharta lintéir IoT-chumasaithe

Monatóir rabharta lintéir IoT-chumasaithe


Monatóir rabharta lintéir IoT-chumasaithe


Giuirléid a braitheann nuair atá rabharta uisce i lintéar sráide. Seoltar comhartha láithreach thar an líonra Sigfox tríd an scamall go dtí na húdaráis chuí.

Ceanglaítear an giuirléid le bun na greille a shuíonn ar bharr an lintéir trí bhíthinn stropa, ach is féidir é a úsáid chomh maith i lintéir nach bhfuil greillí orthu trí leas a bhaint as brac. Déantar é a shuiteáil in achar an-ghearr ama.

Dearadh an-daingean (corp alúmanaim), feistithe mar is cuí, mar aon le bheith in oiriúint do na córais ghlantacháin a bhíonn á n-úsáid le lintéir.

Toisí: 90mm (f) x 50mm (l) x 45mm (a)

  Tuilleadh eolais

Cumarsáid


Cumarsáid


Roghnaíodh an córas Sigfox mar mheán cumarsáide. Seo córas ísealchumhachta, ísealchostais, le cumas teoranta seolta atá forleathan in an-chuid tíortha agus atá thar a bheith oiriúnach do tháirgí IoT. Tá sé foirfe do tháirgí ar nós an monatóir lintéir.

Beidh leagan NB-IoT ar fáil sar i bhfad freisin.

Tá sé i gceist freisin leagan ISM a chur ar fáil amach anseo, oiriúnach d'áiteanna nach bhfuil clúdach líonraí poiblí IoT ann.

Cumarsáid

Páirtnéirí


Páirtnéirí


Forbraíodh an Monatóir Lintéir i ndlúthbhaint leis an Aonad Chothabháil Draenála Bóthar i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus mar chuid den togra uaillmhianach Smart Dublin.

Cuireadh maoiniú ar fáil don togra faoin scéim SBIR atá á reachtáil ag Fiontraíocht Éireann.

Páirtnéirí

Teagmháil

Déan teagmháil linn!

L12 Páirc Ghnó na Grianóige; Ráth Cúil; Co. Bhaile Átha Cliath; Éire

+353 1 487 7600

www.msemicon.com

info@msemicon.com