×

Mura bhfeictear an cháipéis seo féach an nasc go dtí an comhad PDF seo.

BAOI FÁINNE AR LÁR

An réiteach do bhaoithe tarrthála a imíonn ar seachrán

Faraor, is minic a imíonn baoithe tarrthála fáinne ar lár, go háirithe istoíche. Is léir nach dtuigeann gach éinne an tábhacht atá leo, agus d'fhéadfadh sé tarlú mar sin nach ann dóibh nuair a bhíonn gá leo. Ag an am céanna, tá sé costasach agus mí-áisiúil a bheith ag faire go leanúnach orthu, go háirithe nuair a bhíonn siad in áiteanna i gcéin nó gan páirceáil ar fáil iontu. Mar sin, tarlaíonn sé go mbíonn tréimhsí ann gan fáinní a bheith ar fáil, faraor.

Ach tá réiteach ann anois: Monatóir Baoi Fáinne Telemonitron. Is é atá anseo ná gléas a choiníonn an baoi faoi chianfhaire. Má bhaintear é, braitear é sin agus seoltar teachtaireacht ríomhphoist, nó taispéantar rabhadh ar scáileán, sa chaoi is gur eol do na na húdaráis chuí faoin eachtra. Tá rogha téacstheachtaireachta ann chomh maith. Splanctar soilsí freisin, agus cloistear rabhadh fuaime má rognaítear an tseirbhís áirithe sin. Dearadh an gléas chun sui laistigh de chasáil na mbaoithe, ach is féidir é a úsáid amuigh faoin aer chomh maith os rud é go bhfuil sé cáilithe ag leibhéal IP68.

Is féidir stádas reatha agus stairiúil gach gléas a fheiceáil ar an deais Panamonitron, scáileán idirghníomhach Telemonitron.